top of page

Vrijwilligers Vacant

We zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die onze vereniging komen versterken!

Materiaalbeheer

Verantwoordelijk voor de materiële zaken van de vereniging

Huidige materiaalbeheerder: Marloes van Marle

Gemiddelde tijd per week: 20 minuten

 

 • In juni moet vastgesteld worden wat de materiaalbehoefte is voor volgend seizoen, dit omvat het zaal- en veldmateriaal, ballen, tassen, pompen per team en kleding voor de teams.

 • Eind augustus moet dit materiaal aanwezig zijn en eventueel worden gecheckt.

 

Materialen (ballen e.d.)

 • Maken van totale inventarisatie van ballen, tassen, pompen e.d. per team en kasten van Calluna en Triade.

 • Halverwege seizoen controle van uitgegeven materialen bij de teams en in de kasten.

 • Zorgen dat trainers een sleutel hebben van de kast in de betreffende zaal

 • Aan het einde van het seizoen inventariseren of er nieuwe ballen, tassen, pompen e.d nodig zijn bij de teams of in de kasten.

 • Overleggen met penningmeester voor aanschaf van nieuwe materialen.

 • Verkoop beheren van oude afgekeurde/ingenomen ballen.

 

Shirts, broeken, trainingspakken

 • Maken van totale inventarisatie van shirts, broeken en trainingspakken bij de wedstrijdteams.

 • Tenues aan het eind van het seizoen innemen (indien nodig)

 • Tenues bij aanvang van het seizoen verdelen over de teams.

 • Bijhouden van een overzicht welke teams welke shirts hebben en hoe oud deze zijn.

 

Zaal- en veldmateriaal

 • Het materiaal; zoals palen en netten horen bij de zaal. Het onderhoud is voor de eigenaren van die zaal. Onderhoud contact met de eigenaren om achterstallig materiaal te vervangen.

 • Controle van vervangen van materialen. De vereniging betaalt huur; als het niet gemaakt wordt betalen we niet.

Bereikbaar via: materiaal@pauwervoll.nl

VOLLEYBALVERENIGING PAUWERVOLL ERMELO
VOLLEYBALVERENIGING PAUWERVOLL ERMELO

Loper Oud Paper Actie

Draait een dienst bij de Oud Papier container in Speuld

Tijd per beurt: 2-3 uur

 

 • Dienst bij de oud papier container in Speuld op een zaterdagochtend

  • Oud papier aannemen van mensen die komen brengen

  • Netjes in de container zetten

  • Controleren op plastic tussen het oud papier

 • Contact houden met de coördinator om ingedeeld te worden.

VOLLEYBALVERENIGING PAUWERVOLL ERMELO

Trainer

Geeft trainen aan een (jeugd)team van de vereniging

Tijd per week: 2-3 uur

 • Trainen geven aan een (jeugd)team

  • Bedenken van uitdagende trainingen

  • Contactpersoon voor het team voor zowel ouders als vereniging

bottom of page